Matrikulær registrering

Matriklen er ejendommenes cpr-register og er grundlaget for, at vi i Danmark har styr på belåning, beskatning, tinglysning mv. af ejendomme, huse og grunde. På verdensplan er vi førende med en sammenhængende forvaltning af ejendomsområdet, og det er en forudsætning for et velfungerende ejendomsmarked, at både ejere, offentlig forvaltning og finanssektoren kan have tillid til ejendomsregistreringen.

 

Ekspeditionstid for matrikulære sager

Geodatastyrelsen opdaterer ekspeditionstiden for matrikulære sager en gang om ugen.

Status den 27. maj 2024:

Ældste sag er indsendt: 6. maj 2024
Ikke-ekspederede matrikulære sager: 660

Opgørelsen af antallet af sager, der ikke er ekspederet af Geodatastyrelsen, angiver kun sager, som afventer Geodatastyrelsens sagsbehandling. Det vil sige, at sager der eksempelvis afventer Tinglysningsrettens behandling, ikke er taget med i vores opgørelse.

Geodatastyrelsen tilstræber at holde en gennemsnitlig ekspeditionstid på omkring en måned for matrikulære sager. Det samme gør sig gældende for sager, der indeholder såvel matrikulære forandringer som forandringer vedrørende Bygning på Fremmed Grund (kombinationssager med BPFG).

For sager, der indeholder både matrikulære forandringer og forandringer eller nyopdeling af ejerlejligheder (kombinationssager med ejerlejligheder) tilstræbes en gennemsnitlig ekspeditionstid på mindre en 30 dage. 

Planlægning af en sag
I ejendomsdannelsen er sagsbehandlingen i Geodatastyrelsen det sidste led i en lang proces, der inkluderer sagsbehandling hos landinspektører, kommuner og evt. andre offentlige myndigheder, advokater m.fl. Derfor skal du som grundejer eller rådgiver være opmærksom på, at der udover Geodatastyrelsens ekspeditionstid, skal tages højde for både den tid, der medgår ved forberedelse af sagen hos landinspektør, advokat og andre parter, samt for ekspeditionstiden hos andre relevante myndigheder.