Søkort og marine data

Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark og Grønland. Derudover udgiver Geodatastyrelsen en række nautiske publikationer, som er et nødvendigt supplement til søkortene. 

Papirsøkort

Et søkort indeholder hydrografiske, navigatoriske og topografiske oplysninger.

Elektroniske søkort (ENC)

ENC er strukturerede objektorienterede datasæt. Alle objekter er defineret som punkter, linier eller flader i et koordinatsystem.

Søkortrettelser

Søkortrettelser udkommer hver onsdag og beskriver de rettelser, som er nødvendige for at vedligeholde Geodatastyrelsens søkort og nautiske publikationer over farvandene omkring Danmark og Grønland. 

Nautiske publikationer

Under sejladsplanlægningen er nautiske publikationer uundværlige, idet navigatøren her finder oplysninger, som ikke er tilgængelige i søkortene. 

Omsætning af P- og T-efterretninger til ENC-opdateringer

Den danske Søfartsstyrelse udsender løbende efterretninger om aktiviteter og projekter i danske og grønlandske farvande.

Anvendelse af søkort og dybdedata

Hvordan må du bruge Geodatastyrelsens data og produkter. Og hvordan køber du et søkort?

Historiske søkort

Der er blevet lavet søkort over danske farvande siden 1784. Mange af de historiske søkort er gjort tilgængelige online. 

Det Marine Danmarkskort

En MSDI (Marin Spatial Data Infrastruktur) er en portal, hvor det er muligt at se mange forskellige marine data samlet på et sted. 

Forstå dit søkort

Hvad står der egentlig i dit søkort?

Der er mange forkortelser, begreber og symboler i et papirsøkort. Hvis du ikke ved, hvad de betyder, er der hjælp at hente i den reviderede udgave af Kort 1 (INT 1).

KORT 1

FAQ om marine data og søkort

Du finder oplysninger om danske havne via Den danske Havnelods, og oplysninger om grønlandske havne via Den grønlandske Havnelods. Her kan du eksempelvis finde havnekort og luftfotos af de danske og grønlandske lystbådshavne, erhvervshavne og broer.