Matrikelkort og -data

Både ved en matrikulær udstykning af et areal og opdeling af en bygning i ejerlejligheder dannes der ny fast ejendom, som kan sælges og pantsættes. Selve arbejdet med udstykningen og opdelingen gennemføres af en beskikket Landinspektør. Landinspektøren indsender sagen til godkendelse i Geodatastyrelsen, som efter godkendelsen ajourfører matrikelregistret – og -kortet.

Matrikelkort

Matrikelkortet er et digitalt oversigtskort, som er en grafisk visning af Matrikelregistret. 

Matrikelregistret

Matrikelregistret indeholder oplysninger om alle matrikelnumre i Danmark. Registret indeholder oplysninger om arealer, herunder evt. vej- eller vandløbsarealer noteringsforhold (f.eks. om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov).

Matrikelarkiv

I Matrikelarkivet findes måloplysninger til de enkelte jordstykker i Matriklen helt tilbage til 1906. Måloplysninger fra før 1906 findes i Rigsarkivet.