Udstykningsafgiftsloven

Loven fastlægger størrelsen af afgiften for hver ny ejendom.

Loven fastlægger størrelsen af afgiften for hver ny ejendom.

Lbk. nr. 1209 af 7.10.2013

Læs.

Vejledningen uddyber reglerne for betaling af matrikulære afgifter og gebyrer.

Vejl. nr. 133 af 4.12.2002.

Læs