Vejledning

Her finder du hjælp og vejledning til bl.a. indberetning og ansøgning inden for opmåling og kortlægning af matrikel og søkort samt ansøgning om landinspektørbeskikkelse. 

Vejledning inden for matrikelområdet

Vi har samlet en række vejledninger, der kan hjælpe dig som landinspektør, grundejer eller kommune i forhold til eksempelvis ansøgninger og indberetninger inden for det matrikulære område.

Find vejledninger inden for matrikelområdet

Vejledning inden for søkortområdet

Vi har samlet en række vejledninger, der kan hjælpe dig som erhvervs- og fritidssejler eller kommune i forhold til fx ansøgning og indberetninger inden for søkortområdet.

 

Find vejledning inden for søkortområdet

Søger du efter vejledning til lovgivningen?

Du finder vores vejledninger til at forstå bekendtgørelserne inden for martrikel- og søkortområdet under menupunktet "Lovgivning".

Find vejledninger til lovgivning