Søopmåling og dybdedata

Søopmåling giver kendskab til, hvor dybt der er under skibets køl og langs den rute, skibet skal sejle.

Søopmålingen blev overført til Geodatastyrelsen den 1. januar 2012, så det via nye arbejdsgange blev muligt for opmåling og søkortlægning at dele både viden og data i langt højere grad. Dette har smidiggjort begge enheders arbejdsgange. Det har også betydet, at dybdedata lettere kan blive en del af den geografiske infrastruktur.

Sammenlægningen af søopmålingen og søkortlægningen har også styrket samearbejdet om udviklingen af nye opmålingsteknikker. Gennem EU-projektet BLAST blev det muligt at afprøve en ny måde at indsamle dybdedata ved brug af flymonteret laserteknologi. Det forventes at denne teknologi vil gøre det muligt at indsamle mere nøjagtige dybdedata for områder, hvor den traditionelle opmåling er umulig eller meget besværlig.