Matrikulære Arkivalier Online (MAO)

I Matrikulære Arkivalier Online (MAO) findes måleblade, historiske kort og andre matrikulære arkivalier.

Landinspektørfirmaer som er medlem af PLF får automatisk adgang til MAO via ERPO.

Andre interesserede firmaer og lignende skal efter godkendelse fra Geodatastyrelsen registrere deres medarbejdersignatur. Du kan blive oprettet, så du kan se måleblade, historiske kort og matrikulære arkivalier via siden mao.gst.dk.