Grønlandske farvande

Sejlads ved Grønland adskiller sig markant fra sejlads i ikke arktiske farvande. Det er generelt vanskeligt at besejle Grønland for navigatører, der ikke er bekendt med forholdene.

Det skyldes til dels klimaet og vejrets indflydelse, men også at gængse instrumenter såsom kompasser kan blive upålidelige så højt mod nord. Samtidigt er der på grund af havområdets enorme udstrækning og den grønlandske skærgård, mange steder langs de grønlandske kyster, hvor der ikke er foretaget en systematisk og totaldækkende søopmåling. Der vil med andre ord stadig være områder, hvor bundforholdene er ukendte.

Navigation.gl er en portal til brug for navigatører, som ikke er bekendt med sejlads i arktiske farvande, herunder særligt grønlandske farvande.

Navigatører, som skal besejle de grønlandske farvande, kan således ved hjælp af portalen få et overblik over hjemmesider tilhørende myndigheder og institutioner, som har information om sikker sejlads i disse farvande.

Portalen navigation.gl er udviklet i et samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder. På portalen findes således primært links til hjemmesider tilhørende Søfartsstyrelsen, Geodatastyrelsen og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Du kan besøge portalen her: (åbner i et nyt vindue).