Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem (MIA)

MIA er et system landinspektører bruger ved matrikulær sagsudarbejdelse.

MIA er et Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem, som anvendes til matrikulær sagsudarbejdelse og digital udveksling af data.

Programmet er et Windows-program, som gør de privat praktiserende landinspektører i stand til at oprette data til matrikulære sager i digital form og overføre disse data til Geodatastyrelsen og kommunerne via Internettet. På grundlag af disse data opdaterer Geodatastyrelsen matrikelregisteret og matrikelkortet.

Ved en ændring i april 2005 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, blev det obligatorisk for praktiserende landinspektører at indsende matrikulære sager til Geodatastyrelsen via MIA.

Du kan downloade installationsprogrammet til MIA via MIA-distribution. Læs vejledning til MIA online.

Alle henvendelser vedrørende support bedes ske via GST Support/Ejendomsregistreringsportal