Landinspektørvirksomhed på baggrund af udenlandske kvalifikationer

Det er også - under visse omstændigheder - muligt at opnå beskikkelse på baggrund af udenlandske uddannelseskvalifikationer, f.eks. efter reglerne i Anerkendelsesdirektivet.

Læs evt. mere på vores hjemmeside om landinspektørvirksomhed på baggrund af udenlandske kvalifikationer.

Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af landinspektørvirksomhed (Servicedirektivet) 
Personer og selskaber, som er lovligt etableret i andre EU/EØS-lande, kan midlertidigt og lejlighedsvist udøve landinspektørvirksomhed i Danmark, på nærmere bestemte vilkår.
Læs evt. mere på vores hjemmeside.

Ansvarsforsikring 
Det er en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. 
Du kan læse mere om det her.

Landinspektørers oplysningspligt 
Geodatastyrelsen har udarbejdet et notat om landinspektører og landinspektørvirksomheders oplysningspligter, samt bilag med indberetningsskemaer - se notat og bilag (PDF-filer).

Ansøg om landinspektør-beskikkelse

Læs op på proceduren og find de dokumenter, du skal bruge ved ansøgning om landinspektørbeskikkelse:

Gå til vejledning om ansøgning om landinspektørbeskikkelse