Køb af data og kort

Matrikelkortet kan frit anvendes af borgere og af den private sektor - også i kommercielle sammenhænge. 

Søkort har Geodatastyrelsen derimod ophavsretten til, hvorfor søkort ikke er frit tilgængelige. 

Køb af matrikeldata og -kort

Matrikelkortet kan frit anvendes af borgere og den private sektor - også i kommercielle sammenhænge.

Køb af søkort og marine data

Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark og Grønland. Men du kan ikke købe papirsøkort direkte ved os. Søkortene kan købes ved vores distributør og ved diverse forhandlere.

Priser og vilkår

Priser og vilkår for det marine område. 

Priser gældende for 2024.