Data og kort

I Geodatastyrelsen indsamler, kvalitetssikrer og formidler vi autoritative data på ejendomsområdet og det hydrografiske område. 

Matrikelkort og -data

Find data om matrikulær udstykning af et areal og opdeling af en bygning i ejerlejligheder i matrikelkort, matrikelregistret og matrikelarkivet.

Søkort og marine data

Med henblik på at understøtte sejladssikkerheden for skibstrafikken og fritidssejlerne, sker der en løb­ende udvikling, produktion og ajour­føring af elek­troniske søkort (ENC), papirsøkort og nautiske publikationer for danske farvande.

Historiske kort

Geodatastyrelsen har siden 1990’erne skannet de fleste af arkivets mange gamle kort tilbage til 1700-tallet.

Køb og salg

Hvilke data kan du frit bruge og hvad skal du betale for?

Matrikelkortet kan frit anvendes af borgere og den private sektor - også i kommercielle sammenhænge.

Søkort er derimod omfattet af lov om stedbestemt information, som betyder at Geodatastyrelsen har ophavsretten til søkort. Derfor skal Geodatastyrelsen give tilladelse, inden et eksemplar af et søkort udbydes til salg, udlejes, udlånes eller på anden måde spredes til almenheden. 

Læs mere om køb og salg af kort og data.