Ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed

Efter landinspektørlovens § 4 c, stk. 1, er der krav om at praktiserende landinspektører skal tegne en ansvarsforsikring, som dækker erstatningskrav, som måtte følge af udførelsen af matrikulære arbejder eller anden landinspektørvirksomhed. Dette er en betingelse for at kunne udføre matrikulære arbejder m.v. og gælder tilsvarende for landinspektørselskaber. Forsikringen skal endvidere dække i mindst 5 år efter at landinspektøren eller landinspektørselskabet varigt er ophørt med at drive landinspektørvirksomhed.
 
En overtrædelse af forsikringspligten kan medføre bødestraf, og evt. forbud mod at den pågældende landinspektør/selskab udfører matrikulært arbejde, jf. lovens § 4 d, samt § 7 i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed.
Inden der påbegyndes matrikulært arbejde, skal Geodatastyrelsen have tilsendt en erklæring fra landinspektørens forsikringsselskab om, at der er tegnet en professionel ansvarsforsikring, som opfylder kravene i landinspektørloven og bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed. 

Et paradigme til brug for denne erklæring kan du se i denne PDF.

Ansøg om landinspektør-beskikkelse

Læs op på proceduren og find de dokumenter, du skal bruge ved ansøgning om landinspektørbeskikkelse

Gå til vejledning om ansøgning om landinspektørbeskikkelse