Lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en statsvirksomhed, der blev etableret den 1. januar 1989.

Geodatastyrelsen har ansvaret for følgende love:

  • Lov om udstykning og anden registrering i matriklen (Udstykningsloven)
  • Lov om afgift ved udstykning m.m. (Udstykningsafgiftsloven)
  • Lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørloven)