Ejendomsregistreringsportalen (ERPO)

ERPO og SER er to af de tre matrikulære systemer, der bruges til at opdatere Matriklen.

ERPO er den indberetningsportal landinspektøren anvender til at indberette matrikulære forandringer, der ønskes registreret i Matriklen. SER er det matrikulære ajourførings- og kvalitetssikringssystem Geodatastyrelsen bruger til at opdatere Matriklen. 

ERPO og SER udgør tilsammen Geodatastyrelsens matrikulære ajourførings- og kvalitetssikringssystem. Systemerne understøtter en digital matrikulær sagsgang.

ERPO og SER skal sammen med MIA ses som et led i effektiviseringen af den matrikulære sagsgang mellem stat, kommuner, landinspektører og andre interessenter og er dermed et markant skridt i etablering af digital forvaltning i ejendomsdannelsen. ERPO og SER er således en del af den infrastruktur, som staten er i færd med at etablere frem mod fuld digital forvaltning.

De kontroller som er aktiveret når en sag modtages i SER kan ses her.

Registrer/forny Digital signatur
For at sende matrikulære sager til Geodatastyrelsen, skal brugerens digitale signatur registreres hos Geodatastyrelsen. Registreringen kan foretages ved at trykke her.

GST-support
Henvendelse om MIA, ERPO og SER skal ske via indberetningsportalen Jira Service Desk. Formålet med indberetningsportalen er at lette indberetningen for landinspektørerne, og forbedre den interne supporthåndtering i Geodatastyrelsen.

Oprettelse af brugerprofil på GST Support (Jira Service Desk)
For at kunne benytte systemet, skal brugeren oprette sig ved brug af sin e-mail.

Fremgangsmåden for at oprette sig er:

  1. Gå ind på GST Support
  2. Klik på linket "Sign up" for at oprette dig og indtast din e-mail
  3. Du modtager en e-mail fra Jira Service Desk, hvor du skal trykke på et link - herefter bliver du bedt om at oprette en kode
  4. Så er brugerprofilen oprettet og du kan indberette fejl om MIA, ERPO og SER til Ejendomsregistreringsportalen via GST Support

Ønsker du, at modtage svarmails på dansk - kan du læse mere om ændring af sprog i din brugerprofil her