Lov om stedbestemt information

Loven regulerer blandt andet søopmålingen.

Loven fastlægger Geodatastyrelsens opgaver.

Lov nr. 380 af 26.04.2019

Læs

 

Bekendtgørelsen fastlægger, hvordan alle faste ejendomme skal registreres og tildeles en beliggenhedsadresse. 

Bek. 149 af 19.02.2019

Læs.

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke data frit kan anvendes, men giver dog
mulighed for at opkræve betaling, og fastsætter priser for styrelsens produkter og ydelser.

Bek. nr. 1405 af 30.11.2018, samt bek. nr. 689 af 20.05.2022 om ændring af bekendtgørelse om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk. 

Læs.

Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke opgaver Geodatastyrelsen kan løse på vegne af energi-, klima- og miljøministeren

Bek. nr. 146 af 17.02.2019

Læs

Anordningen sætter lov om stedbestemt information i kraft på Færøerne.

Ang. nr. 189 af 12.02.2019.

Læs.

Cirkulæret fastsætter regler, der pålægger kommunalbestyrelsen at foretage manuel ajourføring af ejerfortegnelsen, samt regler om, at kommunalbestyrelsen skal vurdere gyldigheden af visse oplysninger inden ajourføring.

Cirk. nr. 9484 af 04.06.2019.

Læs