Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI)

Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI), eller Det Marine Danmarkskort er en portal i Geodatastyrelsen, hvor man samler danske statslige myndigheders marine geografiske data (geodata). Det Marine Danmarkskort skal ikke ses som et specifik produkt. Men en portal hvor du kan indhente den information du skal bruge til lige præcis din problemstilling. Eller hvis du bare er nysgerrig og vil se hvilken type havbund der er ude foran dit sommerhusområde.

Geodatastyrelsen startede sammen med en række andre styrelser i 2015 implementeringen af en dansk MSDI. Formålet med en dansk MSDI er, at udvalgt marine geografiske data bliver let tilgængelige og kan sammenstilles og udveksles på tværs af de maritime myndigheder til forskellige formål. 

Derudover er det planen, at MSDI’en skal kunne give oplysninger om de pågældende data (metadata), som fx hvornår data sidst er opdateret, hvordan er de indsamlet, hvorledes man kan få adgang til data, kvaliteten af data og lignende. Perioden fra 2015 til og med 2016 er afsat til implementeringen af MSDI’en samt klargøring af myndighedernes data og tilhørende tjenester.

Fælles Administrationsgrundlag
Etableringen af en MSDI vil udgøre et fælles administrationsgrundlag, der kan danne grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og resurser til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. Muligheden for at kunne sammenstille og udveksle geografiske informationer på tværs af de maritime myndigheder vil endvidere muliggøre en bedre kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen. En MSDI vil således kunne anvendes til at håndtere en bred opgavevaretagelse på havet og i kystzonen som fx implementering af direktivet om maritim fysisk planlægning og arbejdet med miljøbeskyttelse og civilt og militært beredskab.

Gå til det marine danmarkskort (MSDI) - åbner i et nyt vindue.

Kontakt

MSDI-sekretariatet