Søkort og marine data

Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvaret for søopmåling og -kortlægningen, som bruges i forbindelse med lystsejlads og skibserhvervets navigation i de danske og grønlandske farvande. Geodatastyrelsen har ligeledes ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.

Sammen med Forsvaret indsamler Geodatastyrelsen detaljerede dybdedata om havbunden. Dybdedataene forædles for at de, sammen med data om forholdene for skibsfart og navigation, kan indgå som centrale elementer i de danske søkort.

 

Søopmåling og dybdedata

Søopmåling giver kendskab til, hvor dybt der er under skibets køl og langs den rute, skibet skal sejle. 

Søkort og navigation

Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark og Grønland. 

De danske farvande er dækket af 66 søkort,

De grønlandske farvande er dækket af 105 søkort.

Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI)

Det Marine Danmarkskort er en portal i Geodatastyrelsen, hvor man samler danske statslige myndigheders marine geografiske data (geodata). Det Marine Danmarkskort er en en portal, hvor du kan indhente den information du skal bruge til lige præcis din problemstilling. Eller hvis du bare er nysgerrig og vil se hvilken type havbund der er ude foran dit sommerhusområde. 

Grønlandske farvande

Sejlads ved Grønland adskiller sig markant fra sejlads i ikke-arktiske farvande. Det er generelt vanskeligt at besejle Grønland for navigatører, der ikke er bekendt med forholdene.