Ejerfortegnelsen

Ejerfortegnelsen er et autoritativt register over de faktiske ejere og administratorer af al fast ejendom i Danmark.

Efter implementeringen af Ejerfortegnelsen i forbindelse med grunddataprogrammet, er der etableret et nyt autoritativt register over de faktiske ejere og administratorer af al fast ejendom i Danmark. Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom og hvortil meddelelser vedrørende ejendommen kan sendes. Desuden indeholder Ejerfortegnelsen oplysninger om eventuelle administratorer tilknyttet de enkelte ejendomme eller ejerskaber.

Ejerfortegnelsen har været et af i alt tre projekter under Grunddataprogrammets delprogram 1 - også kaldet Ejendomsdataprogrammet. Projektet ses i sammenhæng med delprogrammets to andre projekter: Matriklens udvidelse og Udvidelse af BBR.

Tingbogen
Tingbogen er den primære kilde til Ejerfortegnelsens oplysninger, idet de fleste ejerskifter tinglyses. Da der ikke er lovkrav om tinglysninger af ændringer i ejerforholdene, er Tingbogen ikke altid ajourført med oplysninger om, hvem der råder over (ejer) ejendommen, hvilket nødvendiggør et selvstændigt register med aktuelle oplysninger om ejerforholdene. Eksempler på ejendomsoverdragelser som ofte sker uden tinglysning er:

a) Ejendomsoverdragelser i forbindelse med virksomhedssalg, hvor køber undlader at tinglyse sin adkomst til de med handlen medfølgende ejendomme, eller:

b) Ejerskifte til længst levende ægtefælle, som vælger at sidde i uskiftet bo, sker ofte uden tinglysning.

Der fastsættes regler for foged- og skifteretternes indberetning af oplysninger om ændringer i ejerforholdene til fast ejendom.