Informationsmøde om bygning på fremmed grund

I december 2023 har Geodatastyrelsen afholdt informationsmøder for landinspektører om stedfæstelse og registrering af bygning på fremmed grund forud for oprettelse og ændring af et bygningsblad i tingbogen. På mødet blev orienteret generelt om ændringen, men også detaljeret om proceduren i forbindelse med registrering af bygning på fremmed grund i matriklen, hvilken dokumentation der skal foreligge forud for registreringen og endeligt om den praktiske håndtering i ERPO.

Se slides fra informationsmøderne her.