Landinspektørnævnet

Landinspektørnævnet er et uafhængigt klagenævn, som er nedsat af miljøministeren efter reglerne i landinspektørloven.

Landinspektørnævnet er en del af den offentlige forvaltning og derfor bl.a. omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt.

Klager, som Landinspektørnævnet kan behandle
Landinspektørnævnet behandler klager over praktiserende landinspektører vedrørende deres udførelse af arbejder, som forudsætter beskikkelse som landinspektør. Det drejer sig først og fremmest om matrikulære arbejder, f.eks. udstykning og afsætning af skel, som de har eneret til at udføre. Efter Landinspektørnævnets praksis behandler nævnet også klager over forsømmelser ved udførelse af andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør med beskikkelse, f.eks. opdeling i ejerlejligheder, og klager over arbejder, som almindeligt og naturligt udføres af en landinspektør, f.eks. bygningsafsætninger, der har relation til skelforhold. 

Landinspektørnævnet behandler også klager over landinspektørassistenter med beskikkelse og landinspektørselskaber. Endvidere behandler Landinspektørnævnet klager over personer og selskaber fra andre EU/EUS-lande, som midlertidigt eller lejlighedsvis udfører matrikulære arbejder i Danmark. 

Herunder kan du se en oversigt over Landinspektørnævnets medlemmer og deres funktionsperiode:  

Navn Er udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren efter indstilling fra Periode for udnævnelse
Formand: Landsdommer Jon Esben Hvam, Vestre Landsret Justitsministeriet 01.02.2019 - 31.01.2027
Nævnsmedlem: Praktiserende landinspektør Poul Moesgaard, Landinspektørfirmaet LE34 A/S, Køge Landinspektørforeningen 01.01.2019 - 31.12.2026
Nævnsmedlem: Direktør Pia Dahl Højgaard, Geodatastyrelsen Geodatastyrelsen 01.03.2024 - 29.02.2032
Stedfortræder: Landsdommer Claus Rohde, Vestre Landsret Justitsministeriet 01.05.2020 - 30.04.2028
Stedfortræder: Praktiserende landinspektør Jakob Lambrethsen, Landinspektørfirmaet LIFA A/S Landinspektører, Kolding Landinspektørforeningen 01.01.2019 - 31.12.2026
Stedfortræder: Kontorchef Jess Svendsen, Geodatastyrelsen Geodatastyrelsen 01.03.2024 - 29.02.2032

Opdateret den 27. februar 2024