2.2.2. Forelæggelse for andre myndigheder

Der består ikke en generel pligt til at forelægge matrikulære sager for statslige og regionale myndigheder, eftersom der ikke skal foreligge en erklæring fra sådanne myndigheder om forholdet mellem på den ene side den matrikulære forandring og tilsigtede anvendelse og på den anden side lovgivning som myndigheden administrerer. Når en matrikulær sag forudsætter en tilladelse fra ikke-kommunal myndighed, må landinspektøren forelægge sagen som en ansøgning.