Bygning på fremmed grund

Den 11. februar 2019 overtog Geodatastyrelsen registreringen af bygning på fremmed grund fra ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister).

Hvis grund og bygning ikke har samme ejer, kan der oprettes en bygning på fremmed grund. Geodatastyrelsen har i en overgangsperiode noteret bygninger på fremmed grund i matriklen og tildelt identifikationsnummer (BFE-nummer) til ejendommen. Med idriftsættelsen af Ejerfortegnelsen skal nye bygninger på fremmed grund og disses ejerskab indberettes af kommunen via BBR.