5. Skemaer

Udstykningskontrolskemaet tilgås via Ejendomsregistreringsportalen (ERPO).

Udstykningskontrolskemaet med alle lovspørgsmål udfoldet kan ses her.

Skemaet til erklæring vedrørende naturbeskyttelsesloven, museumsloven og skovloven kan hentes her