Søopmåling i Grønland

I Grønland opmåles farvandene ved hjælp af Forsvarets inspektionsfartøjer Knud Rasmussen, Ejner Mikkelsen og Lauge Koch, samt disses søredningsfartøjer (SAR).

Søopmålingssæsonen i Grønland løber fra starten af juni til ultimo juli, hvor der til gengæld kan sejles i døgndrift takket været midnatssolen; det er jo uopmålt farvand, der besejles, så det er en stor fordel at kunne se, hvor man sejler. 

Opmålingerne foregår ved at inspektionsfartøjet opererer udenskærs, hvor erhvervstrafikken hovedsageligt passerer, mens SAR-fartøjet tager sig af de lavvandede indenskærsruter og afsidesliggende fjorde, der primært benyttes af joller og småbåde, der ikke stikker så dybt. 

Data fyldes på langs kanten
Ved opmålingen sejles der altid i kanten af det opmålte område. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for skibet, da den historiske søopmåling i Grønland til tider er mangelfuld. Skibet kan altså ved at sejle i det netop opmålte undgå grundstødninger, og der fyldes således hele tiden mere data på langs kanten.

Fuldt overlap
Hvor langt ud der kan "ses" med ekkoloddet afhænger i høj grad af vanddybden. (tilføj lidt mere specifikt om selve opmålingsteknikken - snak evt. med Martin), men eksempelvis kan der på Ejnar Mikkelsen ses hele 75 grader ud til siden og dermed cirka 3,7 gange vanddybden. Altså kan Ejnar Mikkelsen ved en vanddybde på 100 meter placere næste gennemsejling 370 meter længere ude og fortsat have fuldt overlap.