Søkortproduktion for Grønland

Der blev i oktober 2009 indgået aftale mellem miljøministeren og Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut), om at øge fremdriften i opretning og digitalisering af søkort over Grønland.

I henhold til samarbejdsaftalen fra 2009 skulle 65 eksisterende papirsøkort over den sydvestlige del af Grønland være oprettet, digitaliseret og nyudgivet som 73 papirsøkort og tilsvarende elektroniske søkort inden udgangen af 2018. På nuværende tidspunkt er der produceret 32 papirsøkort og tilsvarende elektroniske søkort.

Geodatastyrelsen flyttede til Aalborg
Som led i den daværende regerings plan, Bedre Balance, flyttede Geodatastyrelsen til Aalborg den 1. november 2016, hvilket betød, at den oprindelige plan for produktion af grønlandske søkort måtte revideres. 

Revideret plan
Det følger af Hensigtserklæringen med Grønlands Selvstyre om revidering af plan for søkortlægning, at der ved udgangen af 2018 er udarbejdet en ny troværdig produktionsplan for de resterende 41 grønlandske søkort i projektområdet, herunder et forventet afslutningstidspunkt for produktionen.

Ny produktionsplan for grønlandske søkort
Geodatastyrelsen har ved udgangen af 2018 produceret 34 ud af 73 søkort. Det vurderes, at der først ved udgangen af 2020 vil være genetableret de nødvendige kompetencer og samlede produktionsflow til at sikre en robust produktionskapacitet af grønlandske søkort. Fra 2021 forventer Geodatastyrelsen derfor at kunne producere seks nye grønlandske søkort om året jf. nedenstående tabel.

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Planlagt årlig
søkortproduktion
3 4 6 6 6 6 6 2
Planlagt i alt
- akkumuleret
37 41 47 53 59 65 71 73

Produktionsplan for grønlandske søkort for perioden 2019 - 2026 

Læs mere om den nye produktionsplan her.

Opdatering af produktionsplan i 2021
Den ekstra produktion af ENC med basisindhold op opstarten den dette, betød, at Geodatastyrelsen af af ressourcemæssige årsager, var nødt til at reducere antallet af planlagte papirsøkort i 2021. Til gengældes øgedes antallet af papirsøkort i 2026. Primo 2021 var der produceret 41 kort.

Den nye og opdaterede produktionsplan gældende fra 2021, er derfor som vist i nedenstående tabel (tallene i fed indikerer ændringer i forhold til 2018-planen):

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Planlagt årlig
søkortproduktion jf. 2017-aftalen
3 4 2 6 6 6 6 6
Planlagt i alt
- akkumuleret jf. 2017-aftalen
37 41 43 49 55 61 67 73
Forventet Basis ENC-produktion     22 24 25      

Sejlads i grønlandske farvande
Der eksisterer papirsøkort over hele det område, der er dækket af samarbejdsaftalen, og som det er forsvarligt at sejle efter indtil genoprettede og digitale søkort er produceret og udgivet. Væsentlige sejladsinformationer, eksempelvis skær og vrag fra nye søopmålinger, bliver løbende offentliggjort på gst.dk