Rettelser kort for kort / Corrections chart by chart

Opdateret til og med Søkortrettelser nr. 13-14 udgivet 10. april 2024
Updated to Danish Chart Corrections no. 13-14 published  10. April 2024 incl.

Opdateret til og med
"Søkortrettelser" nr.
Gældende udgave (nr./måned og år) Seneste ajourførte optryk (måned og år) Klik på nedenstående link for rettelse til gældende udgave
Updated to "Chart Corrections" No. (inclusive) Current edition (No./month and year) Latest updated print (month and year) Click on the links below for corrections to current edition
19 / 2012  2 / maj 2012    2024: 11