Søkortrettelser

Søkortrettelser er tilgængelige via Geodatastyrelsens hjemmeside, men du kan også modtage Søkortrettelser sammen med Efterretninger for Søfarende på en ugentlig mail ved at tilmelde dig Søfartsstyrelsens service Abonnér på Efterretninger for Søfarende.

Generelt om Søkortrettelser 
Ajourførte søkort og nautiske publikationer er afgørende for en sikker sejlads. Derfor anbefaler Geodatastyrelsen, at du holder dem rettede og altid kun benytter seneste udgaver.

Søkortrettelser udkommer hver onsdag og beskriver de rettelser, som er nødvendige for at vedligeholde Geodatastyrelsens søkort og nautiske publikationer over farvandene omkring Danmark og Grønland. 
Desuden får du information om udgivelse af nye udgaver og ajourførte optryk af søkortene samt om de løbende opdateringer af Geodatastyrelsens net-publikationer.

Ved anskaffelse af søkort skal opmærksomheden henledes på, at rettelser, der er fremkommet efter udgivelsesdatoen, skal udføres af brugeren selv. Søkort er ved udgivelsen rettet til og med det nr. af Søkortrettelser, der er angivet i søkortets nederste venstre hjørne.

Abonnér på Efterretninger for Søfarende