Priser og vilkår

Priser gældende for 2024

I Danmark har Geodatastyrelsen eneretten til at fremstille søkort af farvandene omkring Danmark og Grønland, jf. § 5, stk. 2 i lov om stedbestemt information. Dette indebærer, at Geodatastyrelsen har ophavsretten til søkort, hvilket er blevet stadfæstet i Højesterets dom afsagt den 6. februar 2014.

Geodatastyrelsens eneret indebærer eneretten til at fremstille eksemplarer af søkort. Derudover indebærer eneretten retten til at gøre søkort tilgængelig for almenheden ved spredning, visning og offentlig fremførelse, jf. §2 i ophavsretsloven.

Ovenstående rettigheder betyder, at Geodatastyrelsen skal give tilladelse, inden et eksemplar af et søkort udbydes til salg, udlejes, udlånes eller på anden måde spredes til almenheden.

Ønsker du at anvende et af Geodatastyrelsens søkort, kan vi kontaktes på soe_policy@gst.dk.

 

Reproduktionstilladelse

Ønsker du at anvende dele af et søkort i anden sammenhæng, kræver det en reproduktionstilladelse.

Køb af dybdedata og bathymetriske data

Geodatastyrelsen ejer et større antal opmålinger i de danske farvande. 

Kontakt

Søkort og Marine Data