Køb af søkort og marine data

Geodatastyrelsen er officiel dansk producent af søkort over farvandene omkring Danmark og Grønland. Men du kan ikke købe papirsøkort direkte ved os. Søkortene kan købes ved vores distributør og ved diverse forhandlere.

Du kan købe papirsøkort ved Geodatastyrelsens distributør, Stibo Complete.

I indeks over danske søkort kan du se, hvilke søkort, der er udgivet over danske farvande. I indeks over grønlandske søkort kan du tilsvarende se, hvilke grønlandske søkort, der er udgivet.

 

Køb af søkort og marine data