Myndigheders anvendelse af søkort og dybdedata

Søkort er ikke en del af frikøbet af Geodatastyrelsens data i 2013, hvorfor Geodatastyrelsen fortsat er forpligtet til at finansiere egne udgifter via salg og distribution af data og produkter. Dette betyder, at alle parter som udgangspunkt skal betale for videre anvendelse af Geodatastyrelsens produkter og data. Visse offentlige myndigheder har dog begrænset brugsret til Geodatastyrelsens søkort og dybdedata.

De offentlige myndigheder, der var omfattet af de tidligere stats-, kommune- og regionsaftaler, har ifølge en note på Finansloven brugsret over søkort og nautiske data til interne myndighedsopgaver (FL2021). Det betyder, at de myndigheder, der er omfattet af noten på Finansloven, uden beregning modtager brugeradgang til søkort og nautiske data via Kortforsyningen. 

De omfattede myndigheder må alene anvende søkort og nautiske data internt til brug for myndighedsopgaver. Dermed må søkort og nautiske data ikke anvendes til kommercielle formål eller deles med tredjeparter eller andre myndigheder. Søkort og nautiske data må ikke anvendes til navigation- eller forsvarsrelaterede formål.

Offentlige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder (SOV) er ikke omfattet af den brug, der tillades via Finansloven. 

Ønskes der adgang til data, eller ved tvivlsspørgsmål, bedes du kontakte Geodatastyrelsen via soe_policy@gst.dk

 

Kontakt

Hans Hansen
Stilling:Specialkonsulent
Område:Kontor for Matrikel og Ejendomsregistrering
Telefon:12345678

Ansøg om landinspektør-beskikkelse

Læs op på proceduren og find de dokumenter, du skal bruge ved ansøgning om landinspektørbeskikkelse

Gå til vejledning om ansøgning om landinspektørbeskikkelse