Ny produktionsplan

Geodatastyrelsen (GST) har i 2018 udarbejdet en plan for produktionen af de resterende 41 søkort for den sydvestlige del af Grønland.

Produktionsplanen er baseret på et forsigtigt skøn fra GST’s side således, at der ikke på ny opstår forsinkelser i produktionen af grønlandske søkort. Fra 2021 forventer GST derfor at kunne producere 6 nye grønlandske søkort om året jf. tabellen.

Tabel: Produktionsplan for grønlandske søkort for perioden 2019 - 2026


Løbende evaluering
Produktionen af grønlandske søkort evalueres og prioriteres på årlige Kontaktudvalgsmøder i et samarbejde mellem Departementet for for Boliger og Infrastruktur under Naalakkersuisut og Geodatastyrelsen. Kontaktudvalget behandler alle forhold under samarbejdsaftalen, herunder eventuelle ændringer i underliggende bilag. Produktionsplanen drøftes på det kommende møde i Kontaktudvalget i januar 2019.

Prioriteret produktionsplan
Første fase af produktionen er det sydligste område af de grønlandske kystnære farvande. Derefter fortsætter produktionen, kort for kort nordpå hele vejen til Disko-området, jf. figur 1.


Figur 1: Oversigt over prioriteringsområder for sydvestgrønlandske søkort

 

Detail prioritering
Ud over den overordnede områdeprioritering er der en detailprioritering for hvert enkelt område. Eksempelvis indeholder område A 17 forskellige rammer til papirsøkort i forskellige målestok og disse vil blive produceret efter rækkefølgen fra figur 2.

Figur 2: Prioriteringsrækkefølge for produktion af grønlandske søkort i område A (klik evt. på billedet for at forstørre).