Flere elektroniske søkort på vej til Grønland

04-02-2021

Geodatastyrelsen sætter turbo på den elektroniske søkortdækning af det sydvestlige Grønland.

(foto: Colourbox)

Efter et vellykket pilotprojekt i 2018/2019 begynder Geodatastyrelsen i 2021 at udgive nogle særlige elektroniske søkort, der i lighed med almindelige ENC og nyudgivne papirkort er tilpasset moderne GPS-navigation, men indeholder færre informationer. ENC’erne betegnes internt i Geodatastyrelsen som Basis ENC, og skal bidrage til at forbedre sejladssikkerheden i Grønland.

- Vi har store mængder nyere søopmålingsdata liggende, og Basis ENC giver os mulighed for at frigive disse data hurtigere end i dag og få dem derud, hvor de gør gavn: hos brugerne. Det skaber en mere sikker besejling i de opmålte farvande og altså en mere sikker navigation for de søfarende, forklarer Elizabeth Hagemann, kontorchef i Geodatastyrelsen.

Basis ENC bliver udgivet som almindelige ENC, der kan benyttes i skibenes elektroniske navigationssystemer, ligesom de bliver tilgængelige for Geodatastyrelsens handelspartnere, der leverer elektroniske søkort til fritidssejlere og fiskere m.fl.


Billedet viser SAR3 båden som anvendes af Forsvarets Søopmåling til opmåling af indenskærsruten i Grønland.

- Det er rigtig spændende med Basis ENC. Vi er meget begejstrede for, at Geodatastyrelsen kan sende opdaterede data i søen hurtigere end det ellers var forventet til vores brugere i Grønland, tilføjer Kenneth Lund Bøjler, der er afdelingschef i Departementet for Boliger og Infrastruktur i Grønland.

Erstatter ikke papirkort
Brugerne skal være opmærksomme på, at Basis ENC kun indeholder de mest nødvendige oplysninger, herunder nye præcise dybdedata, ny georefereret kystlinje og de informationer, der er nødvendige for sikker navigation, som eksempelvis fyr, båker og kabler. Det kan derfor være nødvendigt at have et papirsøkort med ombord, hvis man vil navigere i områder, hvor der ikke er indsamlet nyere søopmåling.

Eksempel på Basis ENC. Viser et område af Grønland
Figuren viser hvordan de nye Basis ENC ser ud i to forskellige målestokforhold. Basis ENC’en dækker Prins Christian Sund, hvor der er foretaget nyere søopmåling, men endnu ikke er udarbejdet elektroniske søkort over området.

En af fordelene ved ENC er, at de er tilgængelige for alle, hvis man blot anvender en søkortplotter eller tablet, og har tegnet et abonnement hos en af Geodatastyrelsens handelspartnere, der distribuerer elektroniske søkort. 

- Vi forventer, at de elektroniske søkort vil nå ud til flere typer brugere, som f.eks. jollesejlere og fritidssejlere, der ikke traditionelt anvender søkort under sejladsen. En mulig sidegevinst ved de nye søkort er, at det bliver muligt at se mange detaljer om dybdeforskelle, hvilket f.eks. fiskere kan have særlig interesse i, fortæller Elizabeth Hagemann – uden dog at kunne garantere at man kan fange flere fisk hvis man anvender de nye kort!

- Aftalen mellem Det grønlandske Selvstyre og Geodatastyrelsen blev revideret i 2017 og der blev i 2018 udarbejdet ny produktionsplan med en forventet færdiggørelse i 2026. Vi ser således meget frem til at de aftalte søkort bliver færdiggjorte, men er også glade for dette tiltag, som forventes at gøre meget godt for søsikkerheden og fiskeriet i mellemtiden afslutter Kenneth Lund Bøjler.

Geodatastyrelsen forventer, at der med Basis ENC allerede ved udgangen af 2023 vil være en moderne og sammenhængende elektronisk søkortdækning i alle de områder i det sydvestlige Grønland, hvor Geodatastyrelsen ligger inde med nye dybdeopmålinger.

Fakta

Formål med Basis ENC:

  • At stille kvalitetsdata til rådighed i en brugbar skala
  • Reducere den tid, det tager, før søopmålingsdata kan offentliggøres for brugerne
  • Forbedre ENC-dækningen i Grønland med henblik på at åbne nye områder og nye rutemuligheder for moderne navigation
  • Når Basis ENC er produceret, vil Geodatastyrelsen efterfølgende løbende udbygge disse med de resterende informationer samt producere de tilsvarende papirsøkort for områderne
  • Produktionen af Basis ENC erstatter eller forsinker ikke den eksisterende produktionsplan, som Geodatastyrelsen har lavet i samarbejde med Grønlands Selvstyre

 

Basis ENC vil kun indeholde de mest nødvendige informationer til brug for navigationen:

  • Multibeam dybdedata,
  • Ny georefereret kystlinje
  • Information, der er vigtig for navigation, fx fyr, båker og kabler

Hvad indeholder en Basis ENC IKKE:

  • ”Gamle” søopmålingsdata (data som ikke er opmålt med multibeam)
  • Information fra land, som f.eks. søer, topografi og navne mm.

 

Kontakt

Elizabeth Hagemann
Stilling:Kontorchef
Område:Geodatastyrelsen

Kontakt

Kenneth Lund Bøjler
Stilling:Afdelingschef
Område:Departementet for Boliger og Infrastruktur i Grønland