1. Regelgrundlag

Lov om ejerlejligheder, jf. lov nr. 908 af 18. juni 2020 (ejerlejlighedsloven) fastsætter reglerne om dannelse og ændring af ejerlejligheder. Bemærkningerne til lovforslaget kan findes her.  Med ejerlejlighedsloven fra 2020 er der foretaget en modernisering af den tidligere ejerlejlighedslov på baggrund af anbefalinger fra udvalg om ejerlejligheder. Udvalg om ejerlejligheder blev nedsat af regeringen til at kigge på ejerlejlighedsloven. Udvalgets rapport kan læses her.

Fremgangsmåden med oprettelse af ejerlejligheder fremgår af bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen, jf. bekendtgørelse nr. 614 af 26. maj 2023 (registreringsbekendtgørelsen) Bekendtgørelsen bestemmer, hvilken form for dokumentation og erklæringer der skal indsendes til Geodatastyrelsen, når en sag ønskes registreret.

Der henvises i vejledningen også til:

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger, jf. bekendtgørelse nr. 1738 af 29. november 2020 indeholder normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder.

Bekendtgørelse om faste ejendommes beliggenhedsadresser, jf. bekendtgørelse nr. 2208 af 30. november 2021.

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, jf. bekendtgørelse nr. 271 af 13. april 2018 (adressebekendtgørelsen).

Boligministeriets cirkulære om ejerlejligheder og om boligfællesskaber, jf. cirkulære nr. 177 af 25. august 1977.

Boligstyrelsens cirkulære om ændring i lov om ejerlejligheder m.v., jf. cirkulære nr. 190 af 26. oktober 1979.