Strategiske indsatsområder

Geodatastyrelsen har fire strategiske indsatsområder. De sætter tilsammen retningen for, hvordan vi arbejder, og hvilken arbejdsplads vi gerne vil være.

Relevante ydelser
I Geodatastyrelsen har vi fokus på vores brugere. Gennem dialog vil vi stille data, produkter og høj faglig viden til rådighed.

Vi vil gøre vores ydelser let tilgængelige, så de imødekommer de behov, brugerne har.

Samordnende myndighed
Geodatastyrelsen vil sikre tværgående sammenhæng i processer og data.

Det vil vi gøre ved at være et naturligt koordinerende samlingspunkt og en troværdig og kompetent samarbejdspartner, der er højt specialiseret og nytænkende.

Faglig udvikling
I Geodatastyrelsen vil vi transformere vores måde at arbejde på.

Det vil vi gøre ved at forbedre og automatisere processer, mestre nye teknologier og intensivere arbejdet med data.

For at opnå det, skal vi udnytte og styrke vores faglighed via løbende videndeling og kompetenceudvikling.

Attraktiv arbejdsplads
Det skal være attraktivt at arbejde i Geodatastyrelsen.

Det vil vi sikre ved i fællesskab at fastholde en god kultur præget af samarbejde, klare mål, en inddragende ledelse og ærlig kommunikation med afsæt i vores fælles værdier: Ansvar, respekt, tillid og udvikling.

Læs Geodatastyrelsens samlede strategi her.