Matrikel og Ejendomsregistrering

Geodatastyrelsen opretholder en troværdig og landsdækkende registrering af al fast ejendom i Matriklen, af alle ejerskaber og administratorer i Ejerfortegnelsen samt af alle faste ejendommes beliggenhedsadresser i Ejendoms Beliggenheds Registret. Registre og registreringer, som danner grundlag for omsætning, belåning og beskatning af fast ejendom og bruges som registrerings- og administrationsgrundlag af offentlige myndigheder.

Formål:

 • At processerne i ejendomsdannelsen sikrer en hurtig og korrekt registrering af al fast ejendom i Matriklen.
 • At registreringen af matrikulære ændringer, ejerlejligheder, ejere og administratorer samt beliggenhedsadresser udføres effektivt og sikkert.
 • At reglerne for registrering af fast ejendom, ejere, administratorer og beliggenhedsadresser understøtter samfundets behov, herunder moderne digital forvaltning.

 Opgaver:

 • Sagsbehandling og registrering af matrikulære forandringer og ejerlejligheder på baggrund af sager indsendt af beskikkede landinspektører
 • Registrering og ajourføring af temaer (offentligretlige rådighedsindskrænkninger) i matriklen, på baggrund af indberetninger fra de ansvarlige myndigheder samt i forbindelse med registreringen af matrikulære forandringer
 • Ansvar for driften af Ejerfortegnelsen og Ejendoms Beliggenheds Registret
 • Notering af Bygning På Fremmed Grund i matriklen
 • Udvikling af de matrikulære systemer, der understøtter effektive processer og en troværdig registrering
 • Håndtering af snitflader til ejendomsdannelsens parter
 • Kvalitetsforbedring af matriklens oplysninger, herunder opretning af matrikelkortet
 • Udstilling af ejendoms- og ejeroplysninger som grunddata på Datafordeleren
 • Brugersupport ift. Matrikulære Arkivalier Online (MAO) samt vejledning og fremsøgning af måloplysninger i særlige tilfælde
 • Brugersupport ift. Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem (MIA) og Ejendomsregistreringsportalen (ERPO), herunder Udstykningskontrolskemaet (UKS), samt Ejendoms Beliggenhedsregistret
 • Vedligeholdelse og fortolkning af udstyknings- og landinspektørlovgivningen
 • Administration iht. landinspektørlovgivningen, herunder beskikkelse af landinspektører
 • Sekretariat for Landinspektørnævnet

 Kontorchefer: Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder

Kontakt os

Matrikel og Ejendomsregistrering
Telefon:7254 5000