Geodatastyrelsens strategi

Vi sikrer let tilgængelig og troværdig stedbestemt information om havet og fast ejendom.

Mission: 
Vi indsamler, kvalitetssikrer og formidler autoritative data på ejendomsområdet og det hydrografiske område.
Det gør vi på tværs af myndigheder og interessenter til gavn for hele samfundet

Geodatastyrelsens mål
Geodatastyrelsen har defineret tre fælles mål og seks fagspecifikke mål for vores arbejde frem mod 2030.

GEODATASTYRELSENS FÆLLES MÅL

 

 

GEODATASTYRELSENS FAGSPECIFIKKE MÅL

 

Læs om de strategiske indsatsområder her.

 

Læs den samlede strategi her.