Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi består af en vision og tre pejlemærker, som understøttes af syv indsatsområder. Sammen med den årlige Mål- og resultatplan afstikker den kursen for styrelsens arbejde.


Vision

 - Vi skal være den drivende kraft i den digitale udvikling af ejendomsområdet og det marine område til gavn for alle.

 

Tre pejlemærker:

  • Kompetent myndighed: Geodatastyrelsen vil være en kompetent, samordnende myndighed, der er med helt fremme nationalt og internationalt, og som i samarbejde med andre udvikler og understøtter aktuelle dagsordner indenfor vores kerneopgaver.

  • Relevante ydelser: Geodatastyrelsen vil som myndighed og som udbyder af kommercielle produkter tilbyde relevante og efter-spurgte ydelser af høj kvalitet til rette tid og pris baseret på effektive og robuste datadrevne processer.
  • Attraktiv arbejdsplads: Geodatastyrelsen vil være en attraktiv vidensarbejdsplads baseret på samarbejde, høje faglige kompetencer samt en stærk og inddragende ledelse.

 

Syv indsatsområder
Geodatastyrelsens vision og tre pejlemærker understøttes af syv indsatsområder:

  • Samordnende myndighed
  • Relationsopbygning
  • Effektive processer
  • Moderne produkter
  • Forretningsmodel - økonomisk balance
  • Stærke IT-styringsprincipper
  • Ledelsesudvikling, kompetencer og trivsel.

Download Gedatastyrelsens strategi 2017 - 2019