Ressourcer og IT

Ressourcer og It er opdelt i to funktioner ’Ressourcer’ og ’It’ og fokuserer på at understøtte organisationen og de faglige områder i deres opgavevaretagelse.

Ressourcers formål:

 • At understøtte hele GST’s organisation med rammer og retningslinjer som skaber sammenhæng mellem strategi, ressourcer, kompetencer og arbejdsforhold.
 • At implementere velfungerende og effektive administrative processer - herunder økonomistyring samt udmøntning og opfølgning på strategiske mål.

Opgaver:

 • HR og personaleadministration, løn- og ansættelsesvilkår, kompetenceudvikling, rekruttering
 • Specialistopgaver, personalejuridisk lov- og regelfortolkning
 • Organisation, Trivsel og arbejdsmiljø og SAMudvalg
 • Økonomistyring, budget og regnskab, herunder bidrag til finanslov
 • Aktivitets- og resultatstyring
 • Projektstøtte og strategiske udviklingsaktiviteter
 • Bygningsdrift og Intern service
 • Kommunikation, presse, indhold på web/intra.

 

IT’s formål er:

 • At sikre at GST forretningsområder kan løse deres opgaver på en hensigtsmæssig måde igennem en effektiv systemunderstøttelse.
 • Det er en ambition, at IT har en forretningsudviklende rolle og samarbejder tæt med forretningsområderne – dette gælder både i det daglige såvel som i udviklingsprojekter mm.
 • Fundamentet herfor er en stærk it-strategi, med fokus på forretningens behov, samt fokus på en kontinuerlig udvikling af styrelsen.

 Opgaver:

 • It-strategi, - arkitektur, - infrastruktur, - metoder, - standardisering, It-sikkerhedspolitik
 • It-aftaler, i særdeleshed aftalemæssige forhold med SDFE og Statens It
 • It drift, -support
 • Udviklingsprojekter og digitaliseringsaktiviteter
 • Arkiv og arkivsystemer, herunder aftaler med og afleveringer til Statens Arkiver

Kontorchef: Jesper Nørgaard Andersen

 

Kontakt os

Ressourcer og IT
Telefon:7254 5000