MobiSpaces

Geodatastyrelsen deltager i EU-projektet “MobiSpaces - New data for green mobility”, som er et 3-årigt EU Horizon Europe-projekt. Formålet med projektet er at levere en end-to-end mobilitetsbevidst og mobilitetsoptimeret datastyringsplatform.

Geodatastyrelsen er ansvarlig for en Use Case designet til at validere, hvordan crowdsourced nautiske sensordata kan behandles direkte ombord på skibe, og kvalificeres til at forbedre navigationssikkerheden til søs. Ved hjælp af en decentral dataindsamlingstilgang med maskinlæring, er målet at indsamle batymetriske data og vurdere det nødvendige prioriteringsniveau for datatransmission til Geodatastyrelsen.

Søkort er afgørende for sikker navigation på havet. Men den evige udfordring ligger i at holde disse kort aktuelle og nøjagtige, midt i dynamiske maritime miljøer. Traditionelle metoder til kortlægning, der er afhængige af periodiske og bekostelige søopmålinger, kæmper for at holde trit med ændringerne i kyst- og havbundsforhold. Faktorer som skiftende havbunde, udvikling af kystlinjer og teknologiske fremskridt, kræver løbende opdateringer for at sikre navigationssikkerheden. Denne Use Case har til formål at bruge Crowdsourced Bathymetry (CSB) til at forbedre nautiske produkter.

Projektoversigt:

Mobilitet i urbane- og maritime domæner påvirker den globale økonomi i høj grad og genererer en stor mængde data fra et stigende antal af bevægelige objekter. Håndtering af den komplette livscyklus af sådanne data indebærer, at pålidelige og privatlivsbevarende infrastrukturer skal på plads, så pålidelige og sikre dataoperationer kan tilvejebringes. Derudover har udnyttelsen af ​​mobilitetsdata stadig et stort potentiale på grund af de nye applikationer og det miljømæssige fodaftryk forårsaget af mobilitet (f.eks. CO2 emissioner, energiforbrug).

Motiveret heraf leverer MobiSpaces en end-to-end mobilitetsbevidst og mobilitetsoptimeret datastyringsplatform som adskiller sig ved, at resultaterne af mobilitetsanalyse vil blive brugt til at optimere den komplette datasti, hvad angår effektiv, pålidelig, sikker, retfærdig og troværdig databehandling. MobiSpaces vil udvinde handlingsrettet indsigt fra allestedsnærværende mobile sensordata og IoT-enheder på en decentral måde, der blandt andet tilbyder intelligente transporttjenester og håndhævelse af privatlivsbegrænsninger. XAI-teknikker vil blive anvendt på niveauet for datastyring og maskinlæring og understøtte skabelsen af ​​omfattende og forklarlige forudsigelsesmodeller. Forskningsresultaterne vil blive valideret gennem fem use cases:

  1. iRoute - intelligente offentlige ruteplanlægning for transporttjenester i urbane miljøer.
  2. SmartSense - intelligent infrastruktur der monitorerer luftkvalitet og støj.
  3. VesselTracker - radio baseret fartøjssporing for ikke-samarbejdsvillige fartøjer.
  4. VesselEdge - decentral databehandling om bord og forbedring af AIS systemet.
  5. CrowdSeaMapping - brug af Crowdsourced Bathymetry (CSB) til at forbedre nautiske produkter.

Disse tiltag vil løbende blive tilpasset og overvåget for deres miljømæssige bæredygtighed, ligeledes vil MobiSpaces skabe en bredt accepteret standard for databehandling og analyse sammen med et datarigt økosystem, der leverer pålidelige og handlingsrettede data, der er afgørende for væksten af ​​EU's digitale økonomi.

Fakta om projektet

Navn på projektett

New data spaces for green mobility (MobiSpaces)

Periode

1. september 2022 – 31. august 2025

Samlet budget

8.808.062,50 euro

Rammeprogram

Horizon Europe

Hjemmeside

Mobispaces

Kontakt

Kontoret for
Søkort og Marine Data

Email: soe_policy@gst.dk