Baltic Sea e-Nav

Projektet Baltic Sea e-Nav skaber den næste generation af navigationsprodukter og -tjenester, der er i overensstemmelse med den nye internationale S-100 standard. Dette gør det muligt for nationale myndigheder og andre maritime organisationer at understøtte en mere sikker og miljøeffektiv sejlads i Østersøen. Dette er i fokus i dette EU-projekt i Østersøen, som Interreg Baltic Sea Region har afsat midler til.

Geodatastyrelsen og en række partnere tester som en del af projektet næste generation af navigationsdata i Østersøområdet. I løbet af projektet vil Geodatastyrelsen hovedsageligt fokusere på at teste næste generations elektroniske søkort og definere nye produktionsprocesser. Geodatastyrelsen er begyndt at udvikle prototype S-101 (elektroniske søkort) og S-102 (dybdedata) produkter, inden for testområderne.

Projektoversigt

Skibsnavigation står over for et paradigmeskifte med de nye S-100 standarder. Nutidens elektroniske søkort kan bedst beskrives som en digital version af de gamle papirsøkort, hvor data er digitale, men hvor brugeren ikke får adgang til væsentligt mere information end tidligere. Med de nye S-100 standarder for marine data, muliggøres næste generations navigationsprodukter, som bl.a. gør det muligt at sammenstille data fra flere forskellige kilder og øge informationsniveauet uden at forvirre navigatøren. De forskellige datalag i navigationssystemet kan indeholde dynamiske data, såvel som flere statiske data og prognoser. Det giver navigatøren mulighed for at planlægge mere energieffektive ruter, undgå sikkerhedsrisici og planlægge operationer, med ekstra følsomme områder, taget i betragtning.

Baltic Sea e-Nav projektet vil udnytte værdien af ​​disse data og starte implementeringen af ​​S-100-produkterne.

For at frigøre potentialet og sikre problemfri sejlads i Østersøen, er der behov for tværnationalt samarbejde. Uden en sådan indsats, vil nogle landes forsinkelser på grund af varierende modenhedsniveau, påvirke tilgængeligheden af ​​de nyeste navigationsprodukter til skibsfart i Østersøen. Det vil som følge heraf, også påvirke implementeringen af ​​EU´s strategi for Østersøområdet, og overgangen til en bæredygtig blå økonomi. Efter implementeringen af Baltic Sea e-Nav-basispakken, vil partnerskabet fortsætte med at bygge videre på projektets resultater, under en robust transnational styringsmodel, selv efter projektets afslutning.

Fakta om projektet

Navn på projektet

Shared Water – Same Standards. Baltic Sea Partnership for Future Navigation (Baltic Sea e-Nav).

Periode

1. november 2023 – 31. oktober 2026

Samlet budget

4.880.000 euro

Rammeprogram

Interreg Baltic Sea Region (Co-funded by the European Union)

Hjemmeside

Baltic Sea e-Nav - Interreg Baltic Sea Region

Fakta om S-100

S-100 er en ny datastandard, der skal erstatte den nuværende datastandard, der anvendes i erhvervsskibes navigationssystemer. Standarden vil omfatte flere forskellige datasæt, for eksempel elektroniske søkort (ENC) (S-101), detaljerede dybdeoplysninger (S-102), vandstand (S-104), overfladevandstrømme (S-111) og andre data lag, der vil bidrage til en mere effektiv skibsfart.

Planen er, at de første datasæt lavet efter den nye standard skal på markedet i 2026. Baltic Sea e-Nav-projektet omfatter implementering af S-101 og S-102, samt også S-104.

Læs mere i vores nyhed: Fremtidens søkort bliver testet

Kontakt

Kontoret for
Søkort og Marine Data

Email: soe_policy@gst.dk