Reproduktionstilladelse og licensaftaler

De danske søkort og nautiske publikationer, som Geodatastyrelsen producerer og vedligeholder, er ikke omfattet af grunddataprogrammet, og søkortdata er dermed fortsat beskyttet data.

Idet Geodatastyrelsen har ophavsretten til sine produkter og data samt har eneretten til fremstilling af søkort i Danmark, skal der købes licens såfremt man som borger, virksomhed eller offentlig aktør ønsker at reproducere Geodatastyrelsens produkter og data.

Ved reproduktion i et mindre omfang, eksempelvis at reproducere et udsnit af et papirsøkort i en bog, kan der købes en enkeltlicens til dette. En reproduktion til sådan brug koster som udgangspunkt 720,- DKK eksklusiv moms (2021-prisniveau).

Ved reproduktion af Geodatastyrelsen produkter og data til kommerciel anvendelse i en omfattende grad, eksempelvis ved videresalg af produkter til tredjeparter, vil der skulle indgås en royaltybaseret licensaftale med Geodatastyrelsen. Se følgende side for mere information 

Kontakt Geodatastyrelsen på soe@gst.dk for yderligere information. Inkluder gerne dit ønskede brug af produkter og/eller data i din e-mail.