Ansøg om reproduktionstilladelse

Såfremt du ønsker at reproducere et udsnit af et søkort, kræver dette en reproduktionstilladelse fra Geodatastyrelsen.

Inden Geodatastyrelsen kan udstede en reproduktionstilladelse, skal der ansøges herom. Ansøgningen om reproduktionstilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøger: Navn, adresse, CPR-nummer eller CVR-nummer og/eller EAN-nummer samt kontaktperson (hvis en virksomhed ansøger om reproduktionstilladelse).
  • Fakturering: Skal ansøger betale for reproduktionstilladelsen? Hvis nej, angiv fakturaoplysningerne for den betalende borger eller virksomhed.
  • Søkortet: Hvilket søkort ønsker du at reproducere? Hvilket udsnit af dette søkort ønsker du at reproducere?
  • Formål og omfang: Forklar, så konkret som muligt, hvad søkortet skal anvendes til.
  • Varighed: Hvor længe ønsker du at anvende reproduktionstilladelsen?
  • Fremstilling af søkortet: Hvordan bliver søkortet fremstillet/produceret, når det skal reproduceres? Skal en tredjepart ind over reproduktionen?

Du kan med fordel udfylde Geodatastyrelsens skabelon til ansøgning om reproduktionstilladelse (PDF).

Når du har udfyldt skabelonen, sender du en e-mail til Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk, hvori du vedhæfter dokumentet med skabelonen. Herefter kontaktes du snarest muligt af en sagsbehandler fra Geodatastyrelsen, der hjælper dig gennem den resterende del af sagsbehandlingen.

 

Kontakt

Søkort og Marine Data