Generelle betingelser

Vær opmærksom på Geodatastyrelsens betingelser i forbindelse med udstedelse af en reproduktionstilladelse.

Du gøres opmærksom på, at følgende betingelser som udgangspunkt er en del af Geodatastyrelsens reproduktionstilladelser:

  • Det reproducerede søkort skal indeholde følgende henvisning til Geodatastyrelsens ophavsret og til tilladelsen: © Geodatastyrelsen – GST-320-XXXX
  • Det reproducerede søkort skal indeholde en angivelse af, at kortet ikke er egnet til navigation: ”Ikke egnet til navigation”
  • Ændrede eller redigerede søkort, der ikke udtrykkeligt angiver, at materialet ikke afspejler det oprindelige kortmateriale fra Geodatastyrelsen, skal angives med teksten: ”Ikke originalt kortmateriale”
  • Historiske søkort (ikke længere gældende søkort) skal angives med teksten: ”Historisk søkort”.

Alt efter hvilke betingelser, der finder anvendelse i dit konkrete tilfælde, skal betingelsernes tekst placeres direkte på det reproducerede søkort eller i umiddelbar tilknytning hertil. Teksten skal være letlæselig og tydelig.

Desuden gøres du opmærksom på, at Geodatastyrelsen, senest 14 dage efter offentliggørelse af det reproducerede søkort, skal modtage en kopi eller billeddokumentation af det endelige produkt.

Kontakt venligst Geodatastyrelsen per e-mail på soe_policy@gst.dk for yderligere information eller hvis du har spørgsmål til skabelonen til ansøgning om reproduktionstilladelse.

 

 

Kontakt

Søkort og Marine Data