Erhvervssejlads

ENC anvendes af den professionelle skibsfart i skibenes elektroniske kortvisning- og informationssystemer (ECDIS).

Geodatastyrelsen (GST) vil opdatere ENC over Femern Bælt i takt med, at arbejdsområderne justeres og flyttes. Da der er tale om hyppige justeringer og flytninger, vil den professionelle skibsfart modtage mange ENC-opdateringer.

Den professionelle skibsfarts brugere af ECDIS med tilhørende ENC vil kunne opleve, at arbejdsområdernes placering i ENC ikke stemmer med arbejdsområdernes reelle placering. Der er to årsager til det problem.
Problemet udspringer af, at der forsinkelser i flere led, fra GST har foretaget ENC-opdateringer, til samme ENC-opdateringer modtages om bord i skibene.
Problemet udspringer også af, at GST må foretage ENC-opdateringen på basis af de planer for arbejdsområderne, som GST løbende modtager fra entreprenøren via bygherren. Der er nemlig usikkerheder i forhold til starttidspunkt og varighed i disse planer.

Forsinkelser i levering af ENC opdateringer
GST indgår i et internationalt samarbejde omkring kvalitetskontrol og distribution. Når GST har foretaget ENC opdateringer, sendes de til et "Regional ENC Coordination Center" (RENC), der ligger i England og hedder ”IC-ENC” (International Centre for Electronic Navigational Charts).

Det er rutinen i IC-ENC, at klargøring af datasæt med samtlige ENC-opdateringer foretages torsdage, og fredage distribueres ENC-opdateringerne til netværket af ENC-distributører. GST tilpasser sig til den rutine ved at sende ENC-opdateringer til validering hos IC-ENC på tirsdage. Efter validering giver GST formelt IC-ENC tilladelse til at distribuere pågældende ENC-opdateringer (frigivelse af ENC-opdateringer).
Typisk går der således 3-4 dage fra GST har foretaget opdatering af ENC til frigivelse af ENC-opdateringerne sker.
  
Særligt problematisk er den forsinkelse, som man på mange skibe vil opleve i modtagelse af ENC- opdateringer om bord. Der kan gå adskillige uger, fra GST frigiver ENC-opdateringer til distribution (via IC-ENC og deres forhandlernetværk), til man på skibene modtager ENC-opdateringerne og kan indlæse dem i ECDIS.

Hvis man på et skib ikke har modtaget den seneste opdatering af ENC over Femern Bælt, som GST har frigivet, vil skibet altså skulle navigere gennem arbejdsområderne på basis af forrige opdatering af ENC over bæltet. Hvis et arbejdsområdes placering er justeret eller flyttet i perioden mellem opdateringerne, vil man på skibet opleve, at arbejdsområdernes reelle placering ikke stemmer med arbejdsområdernes placering i ENC.

Opdatering på basis af planer for arbejdsområder
GST modtager hver uge planer for arbejdsområder fra entreprenøren via bygherren. I planen giver entreprenøren et bud på de forventede justeringer og flytninger af arbejdsområderne 5 uger frem.   

GST vil søge at imødegå forsinkelserne i levering af ENC-opdateringer ved at reagere på disse planer, dvs. i ENC kode den varslede placering af arbejdsområderne med den startdato, som angivet i planerne.
ENC-opdateringer vedrørende arbejdsområderne vil således blive sendt til IC-ENC og frigivet, før justeringer og flytninger foretages, men med en startdato. Det vil som udgangspunkt sikre, at hvis man på skibet modtager ENC-opdateringen før denne startdato, så vil arbejdsområders placering blive vist korrekt på ECDIS både før og efter startdatoen.

Forudsætningen for at arbejdsområder vises korrekt på ECDIS før og efter startdatoen er dog, at entreprenøren justerer eller flytter arbejdsområderne i overensstemmelse med planerne (startdato og placering er som varslet).
Hvis entreprenøren ikke justerer eller flytter et arbejdsområde i overensstemmelse med planen (typisk udskudt startdato pga. af dårligt vejr), vil ECDIS brugerne opleve, at arbejdsområder ikke vises korrekt på ECDIS.

Sammenfatning
Den professionelle skibsfart skal være opmærksomhed på, at problemerne med den lange distributionstid for ENC-opdateringer kan betyde, at de søfarende ved gennemsejling af Femern Bælt risikerer at opleve manglende overensstemmelse mellem arbejdsområdernes placering i ECDIS og arbejdsområdernes reelle placering.
Ligeledes kan usikkerheden i forhold til startdatoer i entreprenørens planer, og den dermed forbundne usikkerheden i ENC-opdateringerne, føre til manglende overensstemmelse mellem arbejdsområdernes placering i ECDIS og arbejdsområdernes reelle placering.

Ved forespørgsel på VHF kanal 68, 09 og 16 kan VTS Fehmarnbelt informere om, hvordan arbejdsområderne skal passeres.