Køb af søkort og marine data - for erhverv og myndigheder

Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for salg og distribution af elektroniske søkort, papirsøkort, nautiske publikationer og marine data over de danske og grønlandske farvande.

Vi gør opmærksom på, at Geodatastyrelsens data er ophavsretsbeskyttet. Læs om vores ophavsret her.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til soe_policy@gst.dk.

Se vores prisliste for søkort og marine data

Køb gennem Geodatastyrelsen for virksomheder og myndigheder
Som virksomhed eller myndighed er der mulighed for at købe søkort i raster- eller vektorformat, som ikke skal anvendes til navigation. Kortene sælges både som enkeltstyks eller for hele farvande. Der er endvidere mulighed for at købe dybdedata eller udtræk fra ENC-celler. I kan læse mere om dybdedata og vores opmålinger her.

Derudover kan der være henvendelser, hvor du skal betale for medgået tid. Hvis det er tilfældet, vil du forinden blive oplyst herom.

Anvendelse af Geodatastyrelsens produkter i artikler, videoer, reklamer mv.
Ønsker du at anvende (dele af) ét eller flere af Geodatastyrelsens produkter i f.eks. en artikel, en video, på en hjemmeside eller andet, kræver det en tilladelse fra Geodatastyrelsen.
Dette kaldes en reproduktionstilladelse.

Særligt vedrørende digitale undervisningskort.
For godkendte udbydere af duelighedsbeviser mv. er det muligt at købe undervisningskort i PDF-format til undervisnings- eller censorbrug.
Filen vil være forsynet med vandmærke, og der kan ikke foretages print, ligesom filen ikke må deles med tredjepart.

Særligt for myndigheder
Det følger af Finansloven § 29.61.01, pkt. 07 at:

Til myndighedsopgaver har stat, kommuner og regioner intern brugsret over de søkort og nautiske data, som var omfattet af de tidligere stats-, kommune- og regionsaftaler, da denne brug er en del af bevillingsløftet til Geodatastyrelsen efter omlægning af aftalerne. Tilladelsen omfatter ikke anvendelse af data til navigations- eller forsvarsrelaterede formål. Geodatastyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer. 

Det kan du læse mere om under myndigheders anvendelse af søkort og dybdedata.
Det er Geodatastyrelsen, som træffer afgørelse om, hvorvidt bestemmelsen om brugsret finder anvendelse i det konkrete tilfælde. 

Køb af nautiske publikationer og fysiske papirsøkort
Styrelsens officielle papirsøkort og nautiske publikationer distribueres igennem Stibo Complete, tidligere Rosendahls, og du kan købe de nautiske publikationer og papirsøkort via købsøkort.dk.

Køb af elektroniske søkort til ECDIS
Styrelsens officielle elektroniske søkort (ENC) distribueres via det internationale distributionssystem drevet IC-ENC (International Centre of Electronic Navigational Charts).

 IC-ENC.org kan du finde yderligere informationer om denne organisation, som drives non-profit af en række lande. 

ENC-produkterne henvender sig primært til erhvervskunder, som grundet kravene listet i SOLAS-konventionen (Safety of Navigation at Sea) er påkrævet at sejle med ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) med tilhørende ENC.

Hvis du ønsker at købe ENC til ECDIS, kan du finde en liste over underleverandører (VAR) under IC-ENC på deres hjemmeside

Du kan ydermere se IC-ENC's globale ENC-dækning.