Køb af dybdedata og bathymetriske data

Gratis dybdedata
For gratis dybdemodel henvises til the European Marine Observation and Data Network på følgende link: https://portal.emodnet-bathymetry.eu/. Det skal bemærkes, at disse dybdedata er i lav opløsning og opdateres ikke jævnligt.
 
Køb af dybdedata
Geodatastyrelsen ejer et større antal opmålinger i de danske farvande. Geodatastyrelsens opmålinger er af varierende nøjagtighed, grundet opmålingerne er foretaget på forskellige tidspunkter og med forskellig teknologi. Af denne årsag kan købere ikke forvente, at samtlige opmålingsdata foreligger i høj nøjagtighed.
 
Visse opmålinger i Geodatastyrelsens besiddelse er ejet af andre aktører, hvorfor Geodatastyrelsen vil skulle indhente forudgående tilladelse, før data kan udleveres. Det skal ligeledes bemærkes, at Forsvaret skal sikkerhedsgodkende alle overførsler af dybdedata inden udlevering. Vi ansøger Forsvaret på dine vegne.
 
Såfremt du ønsker, at købe dybdedata, eller du har forespørgsler til datakvalitet, bedes du kontakte Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk.
 
Dataprisen udgør i 2022-niveau 563,75- DKK inklusiv moms hvilket opkræves pr. km². Endvidere tillægges en pris for tidsforbruget forbundet med opgaven. Prisen indeksreguleres årligt og er baseret på en enkeltbrugerlicens. Flerbrugerlicenser medfører en øget pris. Køb af dybdedata er begrænset til intern brug i den købende virksomhed. Dybdedata sælges som udgangspunkt i kvalitetssikret 5m-grid, hvor datakvaliteten tillader det.
 
Hvilke dybdedata er tilgængelige?
På nedenstående links kan du hente en oversigt over, hvilke opmålinger GST opbevarer for Danmark og Grønland. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en tilsvarende oversigt over opmålinger i færøske farvande. Oversigterne består af en samling af polygoner, som viser den geografiske placering af opmålinger til og med sæson 2019 for Danmark og Grønland. 
 Du skal være opmærksom på, at masterpolygonen kan åbnes i GIS-software og, at der ikke eksisterer tilhørende søkort i alle områder, hvor der er opmålinger. Metadata er indskrevet og placeret i data for hver enkelt opmåling.
 
Kontakt venligst Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk ved spørgsmål relateret til data, klassificering af ejerforhold samt rettigheder.

Kontakt

Søkort og Marine Data