Søopmåling i danske havne

Vejledning om søopmålinger i danske havne

Denne side er udarbejdet med henblik på at vejlede de danske havneautoriteter, som beskæftiger sig med indsamling af bathymetriske data til at forbedre sejladssikkerheden og facilitering af rettidige opdateringer af officielle nautiske produkter og services.

Standarder for søopmåling
Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) har udformet en standard (IHO S-44), som angiver de minimumskrav, der stilles til søopmålinger, alt efter den tiltænkte anvendelse.

Standarden adresserer den vertikale og horisontale nøjagtighed samt hvilken dækning og gengivelse af objekter på havbunden, som det kræves for at leve op til de forskellige kvalitetsniveauer.

IHO S-44 Special Order er passende til de fleste havneformål. Dog kan havne specificere bruges af en højere (Exclusive Order) eller lavere (Order 1a) kravspecifikation, afhængigt af, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til anløb af skibe med en dybgang, der er tæt på havbunden, og lokale forhold. 

Kvalitetsvurdering
For havneautoriteter er det en fordel at få bathymetrisk data af høj kvalitet inkluderet i officielle søkort, da dette vil bidrage til at øge sejladssikkerheden og indfri de stigende krav, der stilles til nøjagtigheden af kritiske dybder i havneindløb og kunstigt uddybede sejlrender. 

Bathymetrisk data, som anvendes i officielle nautiske produkter, er vurderet baseret på:

  • Det udstyr, der er anvendt til indsamling af data
  • Vedtagne procedurer for dataindsamling og -efterbehandling
  • Den ansvarlige dataindsamler og -efterbehandlers kvalifikationer eller erfaring med søopmåling

Ovenstående skal dokumenteres og leveres, men derudover skal det bathymetriske data leveres sammen med en klar angivelse af hvilken IHO Order (eksempelvis Special Order), som opmålingskvaliteten opfylder.

Indlevering af søopmåling
Sammenfattende kan det klarlægges, at kvalitetsvurderingen af bathymetrisk data kræver at det anvendte udstyr, de vedtagne procedurer og det ansvarlige personale er klart og tydeligt dokumenteret. Geodatastyrelsen stræber efter at maksimere brugen af data til opdatering af nautiske produkter og services. Kvalitetsvurderingen af en opmåling (og hvordan opmåling kan anvendes til at opdatere produkter) er dog tæt forbundet med hvilke informationer, som er den del af den udleverede dokumentation. Geodatastyrelsens retningslinjer for indlevering af bathymetriske data og metadata kan i denne sammenhæng anvendes til at strukturere både data og dokumentation, men udbyder også information om søopmålingsleverancer til Geodatastyrelsen. 

Havneautoriteter kan facilitere omsætningen af dybdedata til nautiske produkter ved at sikre indleveringen af alt relevant data og dokumentation til Geodatastyrelsen er en del af søopmålingskontrakten. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på dybdedataforvaltning@gst.dk