Indberet ændringer til søkort

Indberetning - Erhverv

Når en aktivitet medfører, at officielle søkort, havneplaner eller beskrivelser i nautiske publikationer, der udgives af Geodatastyrelsen, må opdateres, skal den ansvarlige indsende oplysninger og tegningsmateriale til Geodatastyrelsen som udgangspunkt senest tre uger efter, at en aktivitet er færdig. Tidsfristen kan afviges efter aftale med Geodatastyrelsen.

Det er vigtigt, at såvel datum som projektion i tilsendte filer er oplyst som følger:
Datum: WGS-84, alternativt ETRS89 eller GR96
Projektion: Geografiske koordinater, alternativt UTM (angiv om det er zone 31, 32, 33 eller 19 - 27)
Fil type: SHP, DXF, XYZ.

Indberetning bedes sendt til Geodatastyrelsen på soe@gst.dk
Hvis filerne er for store til at sende i en mail. Kontakt soe@gst.dk for aftale om, hvordan filer kan afleveres.