Søopmåling

Søopmåling giver kendskab til, hvor dybt der er under skibets køl og langs den rute, skibet skal sejle.

1. januar 2012 blev søopmålingen overført til GST, så det via nye arbejdsgange blev muligt for opmåling og søkortlægning, at dele både viden og data i langt højere grad. Dette har smidiggjort begge enheders arbejdsgange. Det har også betydet, at dybdedata lettere kan blive en integreret del af den geografiske infrastruktur. 

Sammenlægningen af søopmålingen og søkortlægningen har også styrket samarbejdet om udvikling af nye opmålingsteknikker. Gennem EU-projektet BLAST fik de mulighed for at afprøve en ny måde at indsamle dybdedata ved brug af flymonteret laserteknologi. På sigt forventes det, at denne teknologi vil gøre det muligt at indsamle mere nøjagtige dybdedata for områder, hvor den traditionelle opmåling er umulig eller meget besværlig.

Error in MultiBoxModuleRendering!System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at GoBasic.Utilities.HtmlWriter.RenderBeginLink(Link link) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Utilities\HtmlWriter.cs:line 417 at GoBasic.Presentation.Modules.MultiBoxModuleRendering.RenderModule(MultiBoxModule item, HtmlWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\MultiBoxModuleRendering.cs:line 78 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.Render(HtmlTextWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 108