Ansøg og indberet

Skal du søge om beskikkelse som landinspektør eller har du opdaget en fejl i matrikelkortet?

Eller skal du søge om tilladelse til søopmåling eller har du fundet en fejl i et søkort? 

Så er det her, du kan indberette det. 

Beskikkelse

Ansøg om beskikkelse som landinspektør.

Indberet fejl i matrikelkortet

Her kan du indberette fejl og mangler i matrikelkortet.

Søg om dækning af udgifter ved skelforretning

Parterne i en skeltvist, der er eller bliver afgjort ved en skelforretning har mulighed for at ansøge om godtgørelse.

Søopmålingstilladelse

For opmåling i danske og grønlandske farvande kræves en søopmålingstilladelse. 

Indberet bathymetriske data og metadata

Efter endt søopmåling skal dataene sendes til Geodatastyrelsen. Læs hvordan du gør det. 

Reproduktionstilladelse

Hvis du ønsker at bruge søkort i en anden sammenhæng, skal du have tilladelse af Geodatastyrelsen.

Geofysiske/geotekniske undersøgelser

Geotekniske og/eller geofysiske havbundsundersøgelser kræver yderligere tilladelse. 

Fejl og mangler i søkort

Finder du en fejl i et søkort,vil Geodatastyrelsen meget gerne vide besked. 

Fejl og mangler i nautiske publikationer

Skulle der forekomme en fejl i en af vores nautiske publikationer, kan det indberettes her.

Fejl på hjemmesiden

Hvis du opdager en fejl på hjemmesiden, kan du indberette fejlen her. 

Indberet oplysninger vedrørende aktivitet i dansk farvand

Hvis der er aktivitet i danske farvande, der har indvirkning på sejladsen, skal det indberettes her. 

Fejl og mangler i afmærkning

Finder du en afmærkning, der ikke er hvor den burde være, eller andre farer for sejladsen, kan det indberettes her.